Bernt Franckie
konstnär och scenograf

"Det är själva måleriet som betyder

något. Utgångspunkten förändras, att

följa vad färgen gör med berättelsen.

Färgen skapar upplevelsen. Det finns

inget facit, bara nyfikenhet som skapar

lust att analysera. Bilden är densamma

hur olika vi än uppfattar den."

Bernt Franckie

Presentation av Bernt Franckies arbete finns här: Beppe biografin, av Claes Gustavsson 2004 ISBN 91-0-057769-3 FORUM final! 1998 ISBN 91-630-3544-8 Konstfrämjandets tidskrift synpunkt 2.92 1992 ISSN 0039-7849 Konstnärer i Stockholm 2, Gunnel och Kjell Swärd ISBN 91-85768-19-7 Konstnärer i Södra Sverige, Kulturarbetsförmedlingen i Malmö ISBN: 91-630-0640-5 Sagan om Sverige 1985 ISBN 91-27-01543-2 Scenografi Bernt Franckie Utställningskatalog. Samt ett konstlexikon ute i handeln just nu

 

"Färgskalan är ljus och skir. Men själva måleriet är kraftfullt och bestämt. En målarmästares medvetenhet och återhållsamhet. ... Plötsligt så ser man." Peter Ekström / Nerikes Allehanda 2000 "Mörker ställs mot transparens, kaotiska färgmassor mot precisa linjer i en skickligt avvägd komposition. Franckie skulle kunna sägas praktisera något så motsägelsefullt som en expressiv impressionism, där de avtecknade miljöerna fortfarande bär spår av ögonblickets fräschör som dock för-djupats och skärpts genom konstnärens sinne." Carolina Söderholm / SDS 2002 "Inte sällan lyckas Bernt Franckie skapa oerhört dramatiska verkningar med små medel." Clemens Altgård / SDS 1994 "... kan man bli på gott humör av denna schwungfulla, spirituella och charmerande utställning." Jean Bolinder / SkD 2003
© Bernt Franckie/JS